Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Duyuru Detay

Hal Müdürlüğü Web Servisi Gerçek Ortamında Kullanıma Açılmıştır.

01.09.2016

Ankara

Hal Müdürlüğü Web Servisi

 
 

 

Toptancı hal müdürlüklerince Hal Kayıt Sistemi üzerinde tanımlanan yetkiler çerçevesinde web ara yüzü kullanılarak menüler yardımı ile iş ve işlemler yürütülmektedir.

 

Özellikle işlem hacmi yüksek olan hal müdürlüklerinin iş yükünü hafifletmeye ve zaman kaybını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda Bakanlığımızca “Hal Müdürlükleri Web Servisi” uygulaması geliştirilmiştir. Hali hazırda web ara yüzü ile yapılan işlere ilave olarak web servisi ile yeni kolaylıklar getirilmiştir.
Web servis hizmetinden yararlanacak hal müdürlükleri, bildirimciyi, işletmeleri, künyeleri ve rüsum bilgilerini kolayca sorgulayabileceği gibi, künye yol kontrol metodu yardımıyla hızlı bir şekilde yol kenarı denetimlerini yapabilecekler, bildirimciye ve/veya hale gelen veya bildirimciden ve/veya halden çıkan ürün, ürün cinsi ve ürün miktarı bilgilerine ulaşabileceklerdir. Müdürlükler, kendi bünyelerinde geliştireceği uygulamalar sayesinde giriş-çıkış bilgilerini takip ederek bildirimciye, hale veya il geneline yönelik çeşitli raporlar üretebileceklerdir.
 
Yine web servis hizmeti sayesinde hale girişi veya halden çıkışı yapılacak olan mallara ilişkin künyeler sorgulanabilecek, araç daha kapıya gelmeden bilgilerine ulaşılarak kapı önünde yaşanan yoğunluk önlenebilecektir. Sorgulanan bu künyelerin geri planda kontrolü yapılarak özellikle yoğun olarak kullanılan ve zaman kaybına neden olan toptancı hale giriş veya çıkış kayıt işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilecek, meslek mensuplarından bu konuda gelen talepler karşılanacaktır. 
 
10/06/2016 tarihinde test ortamında kullanıma açılan “Hal Müdürlükleri Web Servisi” geçen süre içerisinde gelen talep ve öneriler doğrultusunda geliştirilerek gerçek ortama taşınmıştır. Gerçek ortama taşınan web servisten yararlanmak isteyen ve test ortamında geliştirmelerini tamamlayan hal müdürlükleri için işlem hacimleri, bilgi işlem alt yapıları göz önünde bulundurularak kullanıcı tanımlamaları yapılacaktır.
Hal müdürlüklerince Sistem üzerinde yapılan iş ve işlemler bütünüyle düşünüldüğünde, mevcut ve ileride servise eklenecek yeni modüller sayesinde geniş yetkilere sahip olacak servis kullanıcısının belirlenmesinde gereken hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. 
 
Her hal müdürlüğü için bir servis kullanıcısı tanımlaması yapılacak olup, uygulamayı kullanacak birimlerin kullanıcı bilgilerini içeren talep yazısı ile Bakanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.
 
İlgililere önemle duyurulur.