Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Haber İçerik

Ceza İşlemleri Modülü Uygulamaya Alındı.

12.06.2018

Ankara

 Ceza İşlemleri Modülü Uygulamaya Alındı.

 

Ceza İşlemleri Modülünün Uygulamaya Alınması ve

“Ceza İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu"nun Yayımlanması

 

     

       Bilindiği üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla ülkemizde sebze ve meyve ticareti ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, uygulanacak yaptırımlar ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

      Mezkur Kanunun 8 inci maddesinde cezalı hal rüsumu, 14 üncü maddesinde idari para cezaları düzenlenmiş, Kanuna istinaden yürürlüğe konulan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında;  idari para cezalarına ilişkin Yönetmeliğin 1 nolu ekinde ve cezalı hal rüsumuna ilişkin Yönetmeliğin 2 nolu ekinde yer alan tutanakların denetim yapmakla görevli yetkili personelce düzenleneceği, ayrıca Bakanlığın kararı üzerine bu tutanakların Hal Kayıt Sistemine işlenebileceği, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; idari para cezalarına ilişkin Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan tutanağın, denetim yapmakla görevli yetkili personelce her eylem için ayrı olmak üzere düzenleneceği, Bakanlığın kararı üzerine, bu tutanakların sisteme işlenebileceği ifade edilmiştir.

      Bu kapsamda, idari para cezaları ile cezalı hal rüsumlarının Hal Kayıt Sistemine işlenebilmesi için “Ceza İşlemleri Modülü" uygulamaya alınmış ve modülün kullanımına ilişkin olarak “Ceza İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu" hazırlanmıştır.

      Bu itibarla idari para cezası ve cezalı hal rüsumu tutanakları belediye personelince düzenlenmeye devam edilecek, söz konusu tutanaklarda yer alan bilgiler kullanıma açılan “Ceza İşlemleri Modülü"ne işlenecek ve cezaların Sistem üzerinden takibine yönelik yapılacak iş ve işlemler “Ceza İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu"na göre yürütülecektir.

      Kamuoyuna duyurulur.

 

 Ceza İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu.pdf