Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Haber İçerik

Ürün Künyeleri Hakkında Genelge

03.08.2018

Ankara

​Ürün Künyeleri Hakkında Genelge

Ürün Künyeleri Hakkında Genelge" çıkarıldı. 

 

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 5 inci maddesinin on birinci fıkrasında düzenlenen ürün künyelerinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 02.08.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Ürün Künyeleri Hakkında Genelge çıkarılmıştır. Künyelerin mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında Genelgede yer verilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Ürün Künyeleri Hakkında Genelge.pdf