Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Haber İçerik

ÜRÜN FİYATLARI

25.02.2019

Ankara

HAL KAYIT SİSTEMİNE ÜRÜN FİYATLARININ KOLİ, ÇUVAL, KASA VEYA PAKET FİYATI ÜZERİNDEN GİRİLMEMESİ ..

HAL KAYIT SİSTEMİNE ÜRÜN FİYATLARININ KOLİ, ÇUVAL, KASA VEYA PAKET FİYATI ÜZERİNDEN GİRİLMEMESİ,

ÜRÜNÜN KİLOGRAM, ADET VEYA BAĞ FİYATININ GİRİLMESİ

 

Bakanlığımızca yapılan incelemelerde, Hal Kayıt Sistemine ürün fiyatı olarak koli, çuval, kasa veya paket fiyatlarının girildiği tespit edilmiştir.

 

5957 sayılı Kanun gereği Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimlerin KİLOGRAM, ADET VE BAĞ olarak yapılması ve fiyat olarak da bu birimlerin fiyatlarının girilmesi gerekmektedir. YANİ KİLOGRAM OLARAK GİRİLEN ÜRÜNÜN 1 KİLOGRAMININ, ADET OLARAK GİRİLEN ÜRÜNÜN 1 ADEDİNİN VEYA BAĞ OLARAK GİRİLEN ÜRÜNÜN 1 BAĞININ FİYATININ BİRİM FİYAT olarak girilmesi gerekmektedir.

 

Örnekle açıklanacak olursa; Hal Kayıt Sistemine maydanoz bildirimi yapılırken bildirim bağ adedi olarak yapılması ve bir bağ fiyatının birim fiyat olarak Sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

YANLIŞ Uygulama Örneği: İçinde 50'şer bağ maydanoz bulunan 10 kasa maydanoz Sisteme girilirken miktar kısmına kasa adedi olan 10 rakamının yazılması, birim fiyat olarak da 1 kasa fiyatının girilmesi.

 

DOĞRU Uygulama Örneği: İçinde 50'şer bağ maydanoz bulunan 10 kasa maydanoz Sisteme girilirken miktar kısmına tüm kasalarda bulunan toplam maydanoz bağının (500 bağ) birim fiyatın ise bir bağ fiyatının girilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, Sisteme yapılan bildirimlerin KİLOGRAM, ADET VEYA BAĞ olarak yapılması, birim fiyatının da yine KİLOGRAM, ADET VE BAĞ FİYATI olarak girilmesi,  KOLİ, ÇUVAL, KASA VEYA PAKET ADETLERİNİN VE FİYATLARININ girilmemesi önem arz etmektedir.

 

 Kamuoyuna duyurulur.