Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Pazar Yerleri

Pazar Yerleri

1- Pazar yerleri kimler tarafından kurulur?

Pazar yerleri; imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda belediyeler veya belediyelerin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur.

Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yerleri kurulamaz.

2- Pazar yerlerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulacaktır.

Üretici pazarının kurulmasında, yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi, üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepleri dikkate alınacaktır.

3- Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu nasıl kurulur ve kimlerden oluşur?

İmar planlarında veya asıl tahsis amacını engellemeyen diğer alanlarda pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın uygunluğunu değerlendirmek üzere bir pazar yeri kuruluş komisyonu kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur. Belediye meclisi komisyon tarafından hazırlanan raporu değerlendirmek suretiyle pazar yeri kuruluşuna karar verir.

Pazar yeri kuruluş komisyonu başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülür. Komisyonun diğer üyelikleri, belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek ikişer ve il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve ziraat odası ile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilciden oluşur.

4- Pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri nelerdir?

Pazar yerlerinde; pazarcı ve üretici satış yerleri, zabıta bürosu, çöp toplama yeri, elektronik tartılar, hoparlör sistemi, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası ve tuvalet bulunması zorunludur.

5- Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde hangi şartlar aranır?

Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde;

- Sebze veya meyve üreticisi olmak,

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,

- Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak,

- İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

şartları aranır.