Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Haber İçerik

Hal Kayıt Sistemi e-Belge ve e-Defter Entegrasyonu

20.12.2019

Ankara

Hal Kayıt Sistemi e-Belge ve e-Defter Entegrasyonu

KOMİSYONCU VE TÜCCARLARIN E-BELGE VE E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞİ HAKKINDA DUYURU

 

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalar uyarınca; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre KOMİSYONCU veya TÜCCAR olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflere 1/1/2020 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter Uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Komisyoncu ve tüccarların bilgilendirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan duyuru metni aşağıdaki linkte yer almaktadır:

 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/HKS_DUYURU_17_12.pdf

 

Kamuoyuna duyurulur.