Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Haber İçerik

Belediye Borçlu Listesi

08.05.2021

Ankara

ÖDENMEYEN HAL RÜSUMLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DUYURU

 

ÖDENMEYEN HAL RÜSUMLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesinde 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikle; süresi içinde ödenmeyen hal rüsumlarının alacaklısı olan belediye ve işletmelerin anılan Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarına göre belirlenmesi ve ödenmeyen hal rüsumlarına ilişkin bilgilerin, Bakanlıkça alacaklı belediyelere bildirilmesi, bu rüsumların alacaklı belediye tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi öngörülmüştür.

 

Ödenmeyen hal rüsumlarının belediyelerce görülmesi ve tahsilinin sağlanması amacıyla, Hal Kayıt Sistemine yeni bir modül eklenmiştir. Hal Kayıt Sistemindeki “Hal Müdürlüğü” sayfasına eklenen bu modül ile, toptancı hal yönetimleri, 1/1/2020 tarihinden önce yapılan bildirimlere istinaden tahakkuk eden ancak henüz ödenmeyen hal rüsumlarına ilişkin bilgilere bildirimci bazında erişim sağlayabilmektedir.

 

Söz konusu sorgulama işlemi, “Hal Uygulama Yöneticisi” yetkisi ile Sisteme giriş yapılarak ve Raporlama İşlemleri/Hal Borçlu Listesi adımları takip edilerek gerçekleştirilebilmektedir.

 

Bu listede belirtilen rüsum alacaklarına ilişkin olarak Vakıfbank Hal Rüsumu Hesabı üzerinden ödeme yapılamayacak olup, rüsum alacakları Belediyelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Belediyelerce 6183 sayılı Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılması önem arz etmektedir.

 

Önemle duyurulur.